Skip to main content

Cyfathrebu wrth Adeiladu


CITB

Am y cwrs hwn

Pam felly mae cyfathrebu mor bwysig wrth adeiladu?

Faint o'ch gwaith sy'n cynnwys rhyngweithio â phobl eraill? Fwy nag a gredwch siŵr o fod. Mae popeth rydych yn ei wneud sy'n galw am rhyw fath o ryngweithio yn enghraifft o pam mae cyfathrebu da mor bwysig. O roi neu derbyn cyfarwyddyd, i archebu deunyddiau, a hyd yn oed darllen a chwblhau dogfennau, os yw eich sgiliau cyfathrebu yn ddiffygiol, rydych chi'n mynd i gael trafferth bob dydd.

Yn cael ei gyflwyno gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, bydd Cyfathrebu wrth Adeiladu yn gwella eich sgiliau cyfathrebu wrth i chi weithio tuag at Lefel 1. Gydag enghreifftiau adeiladu ymarferol, byddwch yn gweld sut bydd yr hyn rydych yn ei ddysgu o fudd i chi yn eich gwaith beunyddiol.

Wedi i chi orffen y cwrs byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif Cyfathrebu wrth Adeiladu i ddangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus!

Pwy welwch chi ar y cwrs

Dave

Dai yr adeiladwr

Dai ydw i, prentis CITB a byddaf yn gweithio trwy gwrs Cyfathrebu wrth Adeiladu gyda chi. O ddechrau fy mhrentisiaeth, gwelais pa mor bwysig roedd cyfathrebu da a chlir wrth weithio yn y diwydiant adeiladu. Mae'n ein helpu i weithio'n effeithlon ac yn effeithiol i osgoi gwallau diangen, a gall hefyd gyfrannu at amgylchedd gwaith mwy diogel, am ei fod yn hawdd i ddamweiniau ddigwydd pan na fydd pobl yn cyfathrebu'n gywir. Yn ystod y cwrs hwn, byddwn ni'n trafod ffyrdd o wella'ch sgiliau cyfathrebu, yn gyfathrebu llafar neu ysgrifenedig. Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau a fydd yn ddefnyddiol iawn yn eich swydd bob dydd..

Greg

Greg y rheolwr

Greg ydw i, un o reolwyr Dai, a byddaf yn ymuno â chi ar y cwrs Cyfathrebu wrth Adeiladu y cwrs. Hoffwn ddangos i chi pa mor bwysig yw cyfathrebu effeithiol yn y diwydiant adeiladu wrth gyflawni tasgau a rhyngweithio bob dydd. Mae hyn yn cynnwys cyfleu eich neges mor glir â phosib, a sicrhau eich bod yn deall yn glir beth mae pobl yn ei ddweud wrthych chi. Byddaf hefyd yn trafod rhai o'r dogfennau byddwch yn gweithio â hwy yn rheolaidd a sut i'w defnyddio.

Cwestiynau Cyffredin

Pa borwr gwe dylwn i ei ddefnyddio?

Mae'r platfform Open edX yn gweithio orau gyda fersiynau cyfredol Chrome, Firefox neu Safari, neu gyda fersiwn 9 neu uwch Internet Explorer. Edrychwch ar ein rhestr o borwyr a gefnogir ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf.

Pwy ddylai gymryd y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu sydd am wella ei sgiliau cyfathrebu. Byddwch hefyd yn derbyn rhai awgrymiadau defnyddiol yn ymwneud â'r diwydiant!

Pa mor hir bydd hi'n cymryd i gwblhau'r cwrs?

Wedi i chi gofrestru ar y cwrs, gallwch weithio drwy'r cynnwys yn eich pwysau. Gallwch ddarllen unrhyw ran o'r cynnwys unrhyw bryd. Bydd angen i chi gwblhau'r holl asesiadau crynodol ar ddiwedd pob modiwl yn llwyddiannus er mwyn derbyn tystysgrif.

Sut gallaf ddileu manylion fy nghyfrif o'r cwrs?

Os gwelwch yn dda gyrrwch e-bost i support@proversity.org i ofyn i ddileu manylion eich cyfrif, gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg.

  1. Course Number

    CIT004
  2. Classes Start

Enroll