Skip to main content

Adeiladu gyda Mathemateg


CITBAm Y Cwrs hwn


Ydych chi'n credu nad oes angen mathemateg arnoch wrth adeiladu?

Meddyliwch eto - mae mathemateg ymhob man! Pryd oedd y tro diwethaf i chi fesur hyd darn o bren? Pa mor aml rydych chi'n amcangyfrifo cost deunyddiau? Ydych chi erioed wedi rhannu teils yn ddarnau hafal neu'n gymarebau?

Yn cael ei gyflwyno gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, bydd Adeiladu gyda Mathemateg yn gwella eich sgiliau mathemateg wrth i chi weithio tuag at Lefel 1. Gydag enghreifftiau adeiladu ymarferol, byddwch hefyd yn gweld sut bydd y fathemateg rydych yn ei dysgu o fudd i chi yn eich gwaith beunyddiol.

Wedi i chi orffen y cwrs byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif Adeiladu gyda Mathemateg i ddangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus!


Pwy welwch chi ar y cwrs


Course Staff Image #1

Dai yr adeiladwr

Dai ydw i, prentis CITB a byddaf yn gweithio trwy gwrs Adeiladu gyda Mathemateg gyda chi. Pan adewais i'r ysgol ychydig flynyddoedd yn ôl, nid mathemateg oedd fy nghryfder. Wedi i mi ddechrau fy mhrentisiaeth, sylweddolais cymaint mae angen mathemateg arna i yn fy ngwaith bob dydd a'r gwahaniaeth mae gwybod yr hanfodion yn gallu ei gael. Nawr, wedi ymarfer, dwi prin yn defnyddio fy nghyfrifiannell! Yn y cwrs hwn, byddaf yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad Lefel 1, ynghyd â dangos i chi sut mae mathemateg yn fy helpu wrth fy ngwaith bob dydd.

Course Staff Image #2

Greg y rheolwr

Greg ydw i, un o reolwyr Dai, a byddaf yn ymuno â chi ar y cwrs Adeiladu gyda Mathemateg. Hoffwn ddangos i chi pa mor bwysig yw mathemateg yn y diwydiant adeiladu wrth gyflawni tasgau bob dydd a datrys problemau. Byddaf hefyd yn egluro rhai o'r dulliau gallwch eu defnyddio i'ch helpu i gyflawni bob math o gyfrifiadau yn y gwaith. Felly, os ydych chi'n barod i ganolbwyntio, bant â ni!


Cwestiynau Cyffredin


1. Pa borwr gwe dylwn i ei ddefnyddio?

Mae'r platfform Open edX yn gweithio orau gyda fersiynau cyfredol Chrome, Firefox neu Safari, neu gyda fersiwn 9 neu uwch Internet Explorer.

Edrychwch ar ein rhestr o borwyr a gefnogir ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf.

2. Pwy ddylai gymryd y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu sydd am wella ei fathemateg. Byddwch hefyd yn derbyn rhai awgrymiadau defnyddiol yn ymwneud â'r diwydiant!

3. Pa mor hir bydd hi'n cymryd i gwblhau'r cwrs?

Wedi i chi gofrestru ar y cwrs, gallwch weithio drwy'r cynnwys yn eich pwysau. Gallwch ddarllen unrhyw ran o'r cynnwys unrhyw bryd. Bydd angen i chi gwblhau'r holl asesiadau crynodol ar ddiwedd pob modiwl yn llwyddiannus er mwyn derbyn tystysgrif.

  1. Course Number

    CIT003
  2. Classes Start

Enroll